Puck Schalkwijk is gespecialiseerd op het gebied van ondernemingsrecht, met name richt zij zich op het opzetten van vennootschappelijke structuren en de advisering van ondernemers in het algemeen. Hierbij kan gedacht worden aan de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een besloten fonds voor gemene rekening, maar ook een stichting of een vereniging. Daarnaast houdt zij zich onder meer bezig met overdrachten van aandelen, statutenwijzigingen, aandeelhoudersovereenkomsten en (grensoverschrijdende) omzettingen.

“Het leuke aan Gerrits & Van Gulick Notarissen is de diversiteit aan ondernemers waarmee je dagelijks te maken hebt (zowel nationaal als internationaal).”

Zij maakt tevens deel uit van de praktijkgroep Family Owned Business & Private Wealth. Zij richt zich in het bijzonder op familievermogens, (her)structurering en familiestatuten.

Expertise:

  • Ondernemingsrecht

Opleiding:

  • Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht, 2017 (Bachelor of Laws – LLB)
  • Notarieel recht, Radboud Universiteit Nijmegen, 2019 (schakelprogramma)

Puck is thans bezig met haar master Notarieel recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zij verwacht deze in 2021 af te ronden.