Marjolein Gerrits-van der Aa is gespecialiseerd op het gebied van het personen- en familierecht. Daarbinnen richt zij zich met name op estate planning en de afwikkeling van complexe nalatenschappen.

Zij maakt deel uit van de praktijkgroep Family Owned Business & Private Wealth. Zij richt zich daarin in het bijzonder op familievermogens- en bedrijven, structurering en governance en het opstellen van familiestatuten. Ook de families die zich buiten de Nederlandse grenzen hebben gevestigd voorziet zij van advies.

 

Nevenfuncties:

 • Redactielid Notarisklerk
 • Lid werkgroep Familie- en erfrecht CNUE (Council of the Notariats of Europe)

Publicaties:

 • WPNR 1 augustus 2002, “Vermissing van personen”.
 • Memo voor het Notariaat uitgave 2003, 2004, 2005, Kluwer Deventer in samenwerking met mw. mr. E. van den Brink-Baggerman.
 • Tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht jaargang 23 nummer 10, “De minderjarige erfgenaam in het nieuwe erfrecht”.
 • Kwartaalbericht Estate Planning (oktober 2002) “Het nieuwe erfrecht: een overzicht van de belangrijkste wijzigingen”.
 • Diverse publicaties Notarisklerk sinds juni 2000 tot en met 2019. Onderwerpen onder andere: “Het fideï-commis onder het huidig en nieuw erfrecht”, “Enkele opmerkingen over de renovatie van het huwelijksvermogensrecht”, “Testamentair bewind”, “Het verblijvingsbeding”, “Voogdij”, “Onterving” en “Vermissing.”

Expertise:

 • Personen- en familierecht
 • Afwikkeling (complexe) nalatenschappen
 • Familiestatuten
 • Private Wealth

Opleiding:

 • Nederlands recht specialisatie Handels- en Ondernemingsrecht, Universiteit Maastricht 1997
 • Notarieel recht, Radboud Universiteit Nijmegen, 1999
 • EPN Estate planning opleiding 2003
 • Private Wealth Management Nyenrode Business University 2015
 • NOVEX gecertificeerd executeur