Cathérine Smals (1994) heeft in het najaar van 2020 met succes haar master Fiscaal Recht aan de Universiteit van Tilburg behaald. In datzelfde jaar rondde zij tevens haar master Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit af. Haar masterscriptie voor beide studies schreef zij over de kwijtscheldingsregeling in de Successiewet welke het mogelijk maakt om erfbelasting te betalen met kunst. Tijdens haar studie heeft Cathérine praktijkervaring opgedaan op de afdeling Estate Planning van een fiscaal advieskantoor. Sinds oktober 2020 is Cathérine werkzaam als kandidaat-notaris binnen de praktijkgroep ‘Family Owned Business & Private Wealth’: de afdeling binnen Gerrits & van Gulick notarissen die gespecialiseerd is in de begeleiding van vermogende families en de overdracht van het familiekapitaal naar volgende generaties. Zij houdt zich bezig met de advisering van (vermogende) particulieren op het gebied van Estate Planning.

Expertise:

  • Erf- en schenkbelasting
  • Familiestatuten
  • Afwikkeling van nalatenschappen
  • Estate Planning

Opleiding:

  • Bachelor Fiscaal Recht I Universiteit van Tilburg I 2016
  • Premaster Notarieel Recht I Radboud Universiteit I 2019
  • Master Fiscaal Recht (directe belastingen) I Universiteit van Tilburg I 2020
  • Master Notarieel Recht I Radboud Universiteit I 2020