De 5% regeling in geval van nieuwbouw

Bent u van plan een nieuwbouwwoning te kopen of heeft u dit al gedaan? Dan kunt u gebruikmaken van de zogeheten 5% regeling. Deze regeling geldt wanneer u een contract afsluit met een aannemer, voor, tijdens of na de bouw van de woning.

De 5%-regeling biedt een garantie dat de aannemer de woning ook volgens afspraak aan u oplevert. Er bestaan twee manieren om deze garantie te stellen. De eerste optie is dat de aannemer een bankgarantie stelt. De twee optie houdt in dat u ervoor kiest 5% van de aanneemsom in depot te storten bij de notaris.

De aannemer kiest voor de bankgarantie

Indien wordt gekozen voor een bankgarantie dient de aannemer deze onder te brengen bij de notaris en een kopie hiervan te versturen aan de koper. Het is uiteraard van belang dat deze bankgarantie tijdig wordt opgesteld. Indien de aannemer een bankgarantie heeft gesteld, mag u geen 5% van de aanneemsom onderbrengen bij de notaris. Van belang is om te controleren of de aannemer inderdaad deze bankgarantie heeft opgenomen, zo niet, kunt u alsnog 5% van de koop aanneemsom bij uw notaris storten.

5% van de aanneemsom in depot

Daarnaast bestaat de optie om 5% van het bedrag in depot te zetten, ook wel ‘depotbedrag’ genoemd. Mocht uw woning niet worden opgeleverd conform afspraak dan is de aannemer verplicht dit binnen drie maanden na oplevering op te lossen. Doet hij dit niet, kunt u een deel van het zogeheten depotbedrag zelf behouden oftewel de uitkering van dit bedrag aan de aannemer (tijdelijk) tegenhouden.

Is de woning helemaal in orde en conform afspraak, dan geeft de notaris het bedrag na 3 maanden vrij. Hiervoor moet u een proces-verbaal van oplevering in tweevoud tekenen, alsmede de aannemer. Na ondertekening daarvan door u beiden wordt dit toegezonden aan de notaris waarna de notaris overgaat tot de uitbetaling van het depot of de bankgarantie vrijgeeft.

Wanneer er gebreken hersteld moeten worden

Mocht na oplevering uw woning nog tekortkomingen bevatten, dient u hiervan een notitie te maken in een proces-verbaal. De aannemer, zoals gezegd, moet deze gebreken binnen 3 maanden herstellen. Doet hij dit ruimschoots binnen de tijd, is het nog steeds raadzaam de 5% achter te houden tot de termijn is afgelopen (stel er ontstaan nog andere gebreken). Herstelt uw aannemer de gebreken niet binnen 3 maanden? Dan mag u na het aflopen van de termijn een deel van het depotbedrag voor uzelf houden. Dit bedrag moet in redelijke verhouding staan tot de tekortkomingen die er (nog) zijn. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat wanneer teveel in depot wordt gehouden, u daarover rente verschuldigd bent aan de aannemer.

Gebruikmaken van de 5% regeling?

Wilt u gebruikmaken van de 5% regeling en dit geldbedrag onderbrengen bij een ervaren notaris? U bent dan bij Gerrits & Van Gulick Notarissen in goede handen. Neem contact met ons op voor vrijblijvende informatie. Bellen doet u naar t. +31 492 – 36 21 21 of stuur een e-mail naar info@gvgn.nl.

Contactformulier