Wat kunt u allemaal in het samenlevingscontract regelen?

Wanneer u gaat samenwonen, is het verstandig om afspraken over financiën in een samenlevingscontract te regelen. Deze wordt ook wel samenlevingsovereenkomst genoemd. Bij wet is in Nederland niets geregeld voor mensen die gaan samenwonen.

Met een samenlevingscontract creëert u zekerheid. Een huwelijk of geregistreerd partnerschap is niet altijd per se nodig om zaken goed te regelen.

Een samenlevingscontract schept duidelijkheid over wie waar recht op heeft en wie wat betaalt. Dat is vooral handig als u en uw partner uit elkaar gaan of als één van u komt te overlijden.

Afspraken vastleggen als u gaat samenwonen

In het samenlevingscontract kunt u afspraken maken over de financiële situatie vanaf het moment dat u gaat samenwonen. U kunt hierbij denken aan onder meer de volgende zaken:

  • Welke kosten u verdeelt wanneer u samen een huis koopt.
  • Welke woonlasten u verdeelt. (Dit kunnen vaste lasten zijn zoals gas, water en licht, maar ook de kosten van de huishouding zoals boodschappen).
  • Welke bezittingen van u zijn en/of blijven en welke van de ene partner of de andere zijn of welke gemeenschappelijk eigendom zijn.
  • Hoe de bezittingen verdeeld worden wanneer u uit elkaar gaat.
  • Wat er gebeurt met de koopwoning en overige bezittingen in het geval u de relatie verbreekt.
  • Wat er met uw gemeenschappelijke bezittingen gebeurt wanneer een van u overlijdt.
  • Hoe u de zaken rondom pensioen wilt regelen.

Bijzondere afspraken

In een samenlevingscontract kunt u niet opnemen dat uw partner uw erfgenaam is. Uw wettelijke erfgenamen zijn automatisch uw kinderen, of wanneer u geen kinderen heeft uw andere naaste familieleden zoals ouders en/of uw broers en/of zussen. Wilt u uw partner wel uw vermogen nalaten in geval van uw overlijden, dan moet u hiervoor een testament opstellen. Overigens kunt u in het contract wel regelen dat wanneer één van u beiden komt te overlijden, de gemeenschappelijke bezittingen de ander zullen toebehoren. Dit heet een verblijvingsbeding. Hiermee kunt u dus ook regelen dat, wanneer u samen een huis heeft, uw partner het eigendom van de gehele woning zal verkrijgen. Ook in dit geval geldt; heeft u geen samenlevingscontract of een verblijvingsbeding? Dan kunnen de andere erfgenamen aanspraak maken op het huis.

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan heeft u als partner automatisch recht op het partnerpensioen. Dit pensioen wordt normaal gesproken aan een partner uitgekeerd als de persoon die het pensioen opbouwt, komt te overlijden. Het kan raadzaam zijn het recht op partnerpensioen vast te leggen in een samenlevingscontract. U kunt elkaar dan aanmelden als partner bij uw pensioenfonds of -verzekeraar en dan ook zonder dat u getrouwd of geregistreerd partner bent aanspraak maken op het partnerpensioen.

Wilt u hulp bij het opstellen van de samenlevingsovereenkomst?

U kunt het samenlevingscontract zelf opstellen, maar veel verstandiger is om dit te laten doen door een professional. Zo weet u zeker dat alles goed geregeld is. Gerrits & Van Gulick Notarissen helpt u graag bij het beslissen welke zaken u allemaal moet opnemen in het samenlevingscontract. Mail ons via info@gvgn.nl of bel voor meer informatie naar +31 492 – 36 21 21.

Contactformulier