U regisseert!

Veel mensen maken een testament om zaken in geval van overlijden goed te regelen. Maar hoe zit het eigenlijk als u zelf langdurig geen beslissingen kunt nemen? Bijvoorbeeld wegens dementie, een coma, een andere ziekte of een ernstig ongeluk.

Wie bekommert zich in die situatie, tijdens uw leven, om uw vermogen, uw verzorging of uw bedrijf?

En als er al iemand opstaat, hoe zit het dan juridisch? Is hij/zij daartoe wel bevoegd? Vervult die persoon dan wel uw wensen?

De corona crisis zorgt ervoor dat we meer tijd hebben om hierbij stil te staan.

Regelt u niets, dan zal op enig moment een kantonrechter op verzoek van een belanghebbende kunnen besluiten uw vermogen onder bewind te laten stellen.

Die bewindvoerder kan dan alleen handelen na toestemming van de rechter. Deze rechter is aan regelgeving gehouden en zal niet overal toestemming voor geven. Denk aan het doen van schenkingen, terwijl dat fiscaal wel gewenst kan zijn.

Als u liever zelf de regie houdt, is het verstandig een zogeheten “levenstestament” te maken. Dit is bij voorkeur een notariële akte waarin u tal van zaken kunt regelen.

Denkt u eens aan het volgende:

• Wie wordt belast met het beheer over uw financiën? U kunt iemand machtigen die namens u uw administratie regelt. Denk aan het betalen van rekeningen, het eventueel kopen en verkopen van bezittingen en het doen van belastingaangiften. Uiteraard kunnen dit ook meerdere personen zijn.
• Moet toezicht gehouden worden op degene die uw financiën beheert? En door wie?
• Hoe gaat het met het doen van schenkingen? Moeten deze worden voortgezet, en zo ja aan wie, en onder welke voorwaarden of juist niet?
• Reist u normaal veel voor uw werk? Als we over een tijd weer meer kunnen reizen, en u vaker in het buitenland verblijft, wie kan tijdens uw afwezigheid in Nederland uw zaken waarnemen of belangrijke documenten voor u tekenen?
• U kunt bijlagen aanhechten, zoals overzichten van uw bezittingen, verzekeringen, bankrekeningen en uw wachtwoorden en codes. Of een verwijzing naar waar u die overzichten bewaart.
• Wilt u bijvoorbeeld thuis verpleegd worden of liever naar een verpleeg- of verzorgingstehuis overgebracht worden?
Wat moet in dat geval met uw inboedel en huisdieren gebeuren? Welke meubelstukken wilt u graag behouden in uw nieuwe woonomgeving en hoe wenst u de overige spullen te verdelen?
• Uw wensen ten aanzien van medische verzorging, een donorcodicil, een behandelverbod en een euthanasieverklaring kunt u aangeven.
• Wie wordt gemachtigd om uw onderneming (tijdelijk) te runnen? Zowel voor een eenmanszaak als voor een vennootschap kunt u bepalen wie namens u bevoegd is om beslissingen te nemen én u kunt aangeven hoe in bepaalde situaties moet worden gehandeld.

Als uw wensen goed zijn weergegeven, is de kans groter dat wordt gehandeld volgens uw wensen.

Een notarieel document geniet de voorkeur: het geeft u een goed overzicht van de zaken die geregeld zijn voor de situatie dat u op enig moment wilsonbekwaam raakt. Ook is het een steun voor de omgeving en derden. Daarnaast moet de notaris zeker zijn dat u wilsbekwaam bent op moment dat u het levenstestament ondertekent.

Wie een levenstestament laat opmaken, wordt opgenomen in een register. Zo kunnen kinderen en andere familieleden via de notaris achterhalen of hun geliefde op dit front iets geregeld heeft. Het levenstestament kunt u altijd in een later stadium wijzigen. U moet op dat moment nog wel in staat zijn uw wil te bepalen.

In overleg met de notaris kunt u meer dan de hiervoor vermelde situaties/ wensen in een levenstestament regelen.

Leg uw financiële en persoonlijke zaken in vertrouwde handen!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend en informatief gesprek.

Onderneming

Conflicten en Advies
Lees meer

Vastgoed

Het Onroerende Zaakrecht
Lees meer

Familie

Personen- en Familierecht?
Lees meer