Gebruiken van een familiestatuut bij een bedrijfsoverdracht

Ruim 71% van alle bedrijven in Nederland zijn familiebedrijven. Zij zijn samen verantwoordelijk voor meer dan de helft van het bruto nationaal product. Familiebedrijven zijn doorgaans succesvoller, duurzamer, betrouwbaarder, verantwoordelijker en volhardender dan andere bedrijven. De reden? De families achter de bedrijven! Binnen een familiebedrijf komen familie, bedrijf en eigendom samen. Juist vanwege dit unieke karakter zijn familiebedrijven in staat een uitstekende concurrentiepositie in te nemen. Helaas overleven veel familiebedrijven het echter niet wanneer er een generatiewisseling plaatsvindt. Een middel wat gebruikt kan worden bij de bedrijfsovername is het familiestatuut. We leggen uit wat dit inhoudt.

Overdracht aan de volgende generatie

Voor veel DGA’s is het doorgaans lastig het familiebedrijf over te dragen aan de volgende generatie en de touwtjes definitief uit handen te geven. Zij hebben zich vaak jaren met hart en ziel ingespannen waardoor het familiebedrijf onderdeel is geworden van de persoonlijke identiteit. Het merendeel van de DGA’s schuift de bedrijfsoverdracht dan ook voor zich uit. Het gevolg is dat zij pas gaan nadenken over een eventuele overdracht als het eigenlijk al te laat is. Daarnaast vindt de generatiewissel vaak plaats zonder vertrouwen. Dit houdt in dat vertrekkende DGA’s beschermingsconstructies inbouwen om ook na vertrek de zeggenschap te behouden. Hierdoor voelt de opvolgende generatie zich niet serieus genomen. Vervolgens kunnen er irritaties tussen de generaties ontstaan. Dit heeft niet alleen een negatief effect op de onderlinge familieverhoudingen, maar kan tevens negatieve gevolgen hebben voor het functioneren van het familiebedrijf.

Generatiewissel als gevaar

De bedrijfsoverdracht aan de volgende generatie is voor veel familiebedrijven dan ook de doodsteek. Slechts 30% van de familiebedrijven overleeft de eerste generatiewissel en slechts 1% staat nog overeind bij het aantreden van de vijfde generatie. Wil een generatiewissel succesvol plaatsvinden, dan zullen zowel de vertrekkende als de opvolgende generatie zich moeten inspannen om de bedrijfsoverdracht te laten slagen. Een goede communicatie tussen de generaties is hierbij van essentieel belang. Door de bedrijfsoverdracht te zien als proces in plaats van een kortdurende transactie kunnen potentiële knelpunten tijdig worden ondervangen. Wij kunnen u de gewenste begeleiding bieden in dit proces en samen met u zorg dragen voor een goede basis voor een geslaagde bedrijfsoverdracht.

Het familiestatuut als basis voor een geslaagde overdracht

Middels begeleiding op maat werken wij samen met u en uw familie toe naar het opstellen van een familiestatuut. In het familiestatuut legt u als familie uw visie, missie en waarden vast ten aanzien van zowel de familie als het bedrijf. Het wordt gebruikt om afspraken te maken en de belangen van de familie uiteen te zetten. Hierdoor kan het statuut fungeren als leidraad bij ingrijpende gebeurtenissen. Tevens kan het dienst doen als uitstekend middel om het familiekapitaal bijeen te houden.

Het zijn de familiebesprekingen die voorafgaan aan het daadwerkelijke statuut die van essentiële waarde zijn voor een succesvolle generatiewissel. Tijdens deze besprekingen worden wensen en verwachtingen over en weer uitgesproken en kunnen potentiële conflicten tijdig worden erkend. Hierdoor worden vertrouwen en draagvlak gecreëerd voor de latere bedrijfsoverdracht. Het familiestatuut zorgt derhalve voor evenwicht tussen de familie en het bedrijf met als primaire doel de continuïteit van het familiebedrijf én de onderlinge familieverhoudingen te waarborgen.

Meer weten?

Bent u benieuwd geworden naar de voordelen die een familiestatuut voor uw familiebedrijf kan hebben? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via t. +31 492 – 36 21 21 of e-mail naar info@gvgn.nl.

Contactformulier