Familierecht

Het familierecht is een ruim vakgebied waarbinnen wij diverse specialismen hebben ontwikkeld. Naast het opstellen van testamenten, huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontracten en levenstestamenten is Gerrits & Van Gulick Notarissen gespecialiseerd in vermogensplanning, afwikkeling van nalatenschappen, familiestatuten en mediation. We helpen u snel en effeciënt in alle voorkomende situaties.

We maken niet alleen de benodigde stukken op, maar verplaatsen ons gericht in uw situatie. Dat levert waardevolle informatie en inzichten op, die ons helpen u nóg beter op maat te bedienen.

Ook aan nazorg besteden wij aandacht. Periodieke controle van uw stukken behoort bij ons advies en wordt desgewenst met u ingepland.

Nalatenschap

Uit onderzoek van de Koninklijke Nederlandse beroepsorganisatie is gebleken dat slechts 30% van de nalatenschappen zonder conflicten worden afgewikkeld. Normaal gesproken neemt de afwikkeling van een nalatenschap een jaar tot anderhalf jaar in beslag, maar bij conflictsituaties kan de termijn zeker verdubbelen. De weg naar de rechter is dan vaak onvermijdelijk. Familiebanden raken beschadigd in een toch al heftige en emotionele periode.

Kwesties die de familie en het familievermogen raken, zoals een overlijden, gaan gepaard met vele vragen, emoties, verwachtingen, frustraties en onzekerheden. Hierdoor is het voor velen moeilijk de emoties te scheiden van de praktische zaken rondom de afwikkeling van de nalatenschap.

Gerrits & Van Gulick Notarissen is expert op het gebied van het erfrecht en als notaris treden wij onafhankelijk en onpartijdig op. Onze afdeling “Nalatenschappen” is gericht op een zorgvuldige afwikkeling van de erfenis. Onze specialisten begeleiden de afwikkeling van uw nalatenschap tot en met de verdeling hiervan. Door snel en adequaat te handelen, bewaren wij de harmonie tussen uw erfgenamen. Wij pakken de regie doch tonen begrip voor de emotionele periode na uw overlijden.

Laat u zich voorlichten over hoe wij u hierbij van dienst kunnen zijn, ook na uw overlijden.

Estate planning

Een vermogensoverdracht naar de volgende generatie vraagt om een doordacht plan met weloverwogen keuzes. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de fiscale mogelijkheden en uiteraard uw wensen.

De gespecialiseerde notarissen en kandidaat-notarissen van Gerrits & Van Gulick notarissen adviseren u graag over de overgang van vermogen naar de volgende generatie ter besparing van belastingen. Daarin wordt u geadviseerd over uw testament, levenstestament, huwelijksvoorwaarden en certificering van vermogen. Een schenkingsplan wordt desgewenst voor u op maat gemaakt.

Family Owned Business and Private Wealth

U wilt uw familievermogen langdurig beschermen.

Gerrits & Van Gulick Notarissen begeleidt vermogende families in hun vermogenszaken.

Zaken als het de governance van het familiebedrijf, de familiewaarden, en de overdracht naar de volgende generatie betreft. Maar ook de begeleiding van die nieuwe generatie als opvolgers van het familiebedrijf en/of familiekapitaal. Een generatie die ook internationaal beweegt.

De onafhankelijkheid en onpartijdigheid die ons als notarissen kenmerken, komen hierbij uitermate van pas. Deze zijn zelfs dikwijls de redenen voor families om ons kantoor langdurig in te schakelen. Wij staan onder toezicht en daarmee zijn deze kenmerken gewaarborgd.

Uiteraard schakelen wij als vertrouwenspersoon voortdurend met vermogensbeheerders, accountants en adviseurs, ook internationaal.

Onderneming

Conflicten en Advies
Lees meer

Vastgoed

Het Onroerende Zaakrecht
Lees meer

Familie

Personen- en Familierecht?
Lees meer